I bloggen Lek och Språk- Forskning om specialpedagogiska insatser i förskola skriver vi om vad vi gör och berättar om aktuella aktiviteter, konferenser och evenemang. På bloggen medverkar forskare, doktorander och specialpedagoger.

Eva Siljehag, projektledare för forskningsprojektet Socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd, är lektor i specialpedagogik, undervisar i specialpedagogprogrammet och har en bakgrund som förskollärare och specialpedagog.

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik, koordinator för Förskarskolan i Specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i skola och förskola, har en bakgrund som lärare och specialpedagog.

Samuel Odom is Senior Researcher at FPG and Professor at University of North Carolina at Chapel Hill, and visiting Professor at Stockholm University. In 2016 he has been awarded Honorary Doctor of Special Education at Stockholm University. His area of expertise are
Autism Spectrum Disorder, Developmental Disabilities,
Research methodologies, Inclusion.

Portrait of Susan Sandall

Susan Sandall, Emeritus Professor at the University of Washington, has researched effective instructional practices for young children with disabilities in inclusive settings, tiered model of support and effective approaches for professional development. In 2018 she has been awarded Honororary Doctor of Special Education at Stockholm University.

Portrait of Sven Bölte

Sven Bölte professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet, deltar i Forskarskolans styrgrupp och handleder Rasmus Andersson, doktorand i detta projekt.

Porträtt av Rasmus Andersson

Rasmus Andersson, doktorand inom forskarskolan i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i förskola och skola. Har sin utbildningsbakgrund inom logopedi. Forskar om språkutveckling med dialogisk bokläsning och om professionell utveckling.

Maria Gladh, doktorand i specialpedagogik, master i socialt arbete, arbetar som sakkunnig på utbildningsförvaltning, har en bakgrund som socialpedagog i förskola och särskola. Forskar om en kamratmedierad intervention i inkluderande förskolemiljöer.

Mina Sedem, fil.dr i psykologi, universitetslektor i specialpedagogik. Forskar om barn-och ungas psykosociala utveckling i olika kontexter, såsom familj, förskola och skola samt hälsofrämjande preventiva insatser för barn och unga i utsatta situationer.

Camilla Suarez

Camilla Suarez specialpedagog och pedagogisk handledare på Tellusbarn.

Katja Persson specialpedagog mot förskolan inom Sandvikens kommun. Har en bakgrund som förskollärare.


Lisbet Back specialpedagog i förskolan, Centrala barn- och elevhälsa, Barn och Utbildningsförvaltningen Sundbybergs kommun


Birgitta Leyman, specialpedagog i förskolan, Centrala barn- och elevhälsa, Barn och Utbildningsförvaltningen Sundbybergs kommun


Eva Berglund, lektor i specialpedagogik med språkutveckling som särskilt intresseområde, Specialpedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet

Christina Törnsäter, arbetar som specialpedagog och handledare på Järfälla barn- och elevhälsa


Upphovsrätt

Alla inlägg gjorda på Lek och Språk är skyddade av upphovsrätt under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige Licens. Det innebär att du får kopiera, distribuera och sända vidare material från Lek och Språk under förutsättning att
– du anger att Lek och Språk är upphovsman (men inte på ett sätt som antyder att Lek och Språk godkänt eller rekommenderar din användning av verket)
– du inte använder materialet för kommersiella ändamål,
– samt att du inte förändrar, bearbetar eller bygger vidare på materialet.

Bilderna som används i bloggen är från Mostphotos, Britannica Image Quest, Niklas Björling, Rickard Kilström, eller privata