Rollspel vid boksamtal

Pedagogisk workshop där vi går igenom möjliga utmaningar och hittar sätt att lösa dessa problem. Olika situationer spelas upp och vi provar olika roller. Alla delar med sig av goda erfarenheter och tillkortakommanden.

Dagens skörd

Idag har Eva och jag jobbat med ett nytt kodschema att använda för att observera socialt samspel i lekstunder. Vi har nu 18 koder som verkar funka bra och som kan användas på 5 minuters pass av olika leksituationer. Snart kommer några uppsatsstudenter att prova kodschemat i en förskola, både som observationsschema i verkliga leksituationer och för att koda videoinspelningar. Vi har kämpat lite med det tekniska. Nu vet vi hur vi ska filma framöver.

En reflektion är att den strukturerade observationen gör att vi kan fånga subtila skeenden och kan vara därmed mer säkra på vad som händer i samspelet mellan barnen.

Socialt samspel

Vi kan göra pedagogiska insatser för att stödja socialt samspel mellan barn och öka barns delaktighet och engagemang i aktiviteter. Inkludering innebär att delta, att vara med. Om vissa barn inte deltar tillräckligt i samspel med andra, vad kan man göra? Ett sätt kan vara att använda kamratmedierade (peer-mediated) insatser. En forskningsöversikt har funnit stöd för dessa typer av interventioner för barn med autism. Läs mer här om evidensen för PMII (Peer-Mediated Instructions and Interventions).
Mer material om 27 evidensbaserade interventioner finns på AFIRMS modules, en fritt tillgängligt websajt för professionell utveckling som har utvecklats av FPG.

Ett barn i förgrund, ett barn och en vuxen i bakgrund

Intressanta artiklar

En forskargrupp i Polen har testat Play Time /Social Time med intressanta resultat.

Grzegorz Szumski, Joanna Smogorzewska & Maciej Karwowski (2016) Can play develop social skills? The effects of ‘Play Time/Social Time’ programme implementation, International Journal of Developmental Disabilities, 62:1, 41-50, DOI: 10.1179/2047387715Y.0000000002
Joanna Smogorzewska & Grzegorz Szumski (2018) Developing Preschoolers’ Social Skills: The Effectiveness of Two Educational Methods, International Journal of Disability, Development and Education, 65:3, 318-340, DOI: 10.1080/1034912X.2017.1368461

Metodutveckling

Image from britannica database

Vi arbetar med utveckling av metoder för att göra strukturerade observationer av lek och samspel i förskolan. Eva Siljehag & Mara Westling Allodi har översatt ett instrument som heter Teacher Impression Scale (TIS) från programmet Play Time Social Time (Odom et al. 1997). De första utprövningarna visar att det verkar vara användbar i våra förskolor. Några utprövningar har dokumenterats i uppsatser, t.ex. denna av Suzanne Aldskogius och Katja Persson.