Projektet Socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd bedrivs på Specialpedagogiska Institutionen vid Stockholms Universitet i samarbete med huvudmän och förskolor.

Projektet är knutet till nätverket Inkluderande lärandemiljöer och tidiga insatser  (ILTI) och till Forskarskolan i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i skola och förskola och har erhållit bidrag från Skolforskningsinstitutet 2019-2021.

(Bilder från Mostphotos)