Nu är vi i gång med SKOLFI 2019-2021!

Tillsammans med Sandvikens och Sundbybergs kommun samt företaget Tellusbarn har vi från Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet beviljats medel för det praxisnära projektet: Lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd. Vi är nu glada över att på vår nystartade hemsida kunna meddela att deltagarna i projektet kunnat träffats för att lära känna varandra, berätta om våra olika erfarenheter av lek och språk samt konkretisera innehållet i vårens träffar!

I ett soligt och vintrigt Sandviken möttes den 18 januari  chefer och specialpedagoger inom projektet. Vi kunde konstatera att våra minnen av lek och dess många gånger magiska tillstånd samt lekens betydelse inom förskolans vardag har betytt mycket för engagemanget att göra leken upplevbar för alla barn och varje barn inom projektet. Vi ser nu fram emot att den 1/2 träffa pedagogerna på de 5 förskolorna i Sandviken inom projektet för att tillsammans ha en workshop då vi övar såväl lekprocedurer som lekfärdigheter där barnens intresse för olika lekstunder och att leka tillsammans står i fokus.

Också lässtunder där bilderboksläsning med mer dialog uppmärksammas och utvecklas ingår i projektet. Vid en första träff med tillhörande workshop träffades chefer och specialpedagoger från Sundbybergs kommun och företaget Tellusbarn den 24/1 på Stockholms universitet. De har tillsammans med engagerade pedagoger vid 12 förskolegrupper uppmärksammat hur alla barn och barn med svenska som andra språk uppskattar och blir påtagligt aktiva av upprepade högläsningsstunder. Detta vill samtliga stötta och lära mer om genom att ingå i detta projekt. Deltagarnas erfarenheter av lässtunder och berättande var förknippade med påtagliga känslor av gemensam närvaro och en stämning av upptäckande och nyfikenhet. Detta visade sig också i workshopen den 24/1 då vi arbetade med innehållet i medtagna bilderböcker och hur vi kan ställa olika typer av frågor till text och bild samt uppmuntra till att få barn aktiva och engagerade.

Vi sitter nu alla i vår gemensamma projektbåt och har lagt ut från kaj! Under våren lägger vi till vid olika bryggor där ytterligare utbildningsträffar kommer att genomföras. På denna blogg kommer vi att beskriva vad och hur vi lärt för att också kunna sätta i sjön såväl lekstunder som lässtunder i höstens planerade interventioner vid dessa 17 förskolor!

Socialt samspel

Vi kan göra pedagogiska insatser för att stödja socialt samspel mellan barn och öka barns delaktighet och engagemang i aktiviteter. Inkludering innebär att delta, att vara med. Om vissa barn inte deltar tillräckligt i samspel med andra, vad kan man göra? Ett sätt kan vara att använda kamratmedierade (peer-mediated) insatser. En forskningsöversikt har funnit stöd för dessa typer av interventioner för barn med autism. Läs mer här om evidensen för PMII (Peer-Mediated Instructions and Interventions).
Mer material om 27 evidensbaserade interventioner finns på AFIRMS modules, en fritt tillgängligt websajt för professionell utveckling som har utvecklats av FPG.

Ett barn i förgrund, ett barn och en vuxen i bakgrund

Intressanta artiklar

En forskargrupp i Polen har testat Play Time /Social Time med intressanta resultat.

Grzegorz Szumski, Joanna Smogorzewska & Maciej Karwowski (2016) Can play develop social skills? The effects of ‘Play Time/Social Time’ programme implementation, International Journal of Developmental Disabilities, 62:1, 41-50, DOI: 10.1179/2047387715Y.0000000002
Joanna Smogorzewska & Grzegorz Szumski (2018) Developing Preschoolers’ Social Skills: The Effectiveness of Two Educational Methods, International Journal of Disability, Development and Education, 65:3, 318-340, DOI: 10.1080/1034912X.2017.1368461

Metodutveckling

Image from britannica database

Vi arbetar med utveckling av metoder för att göra strukturerade observationer av lek och samspel i förskolan. Eva Siljehag & Mara Westling Allodi har översatt ett instrument som heter Teacher Impression Scale (TIS) från programmet Play Time Social Time (Odom et al. 1997). De första utprövningarna visar att det verkar vara användbar i våra förskolor. Några utprövningar har dokumenterats i uppsatser, t.ex. denna av Suzanne Aldskogius och Katja Persson.