Inspiration och erfarenheter

I denna blogg kommer vi att berätta vad vi gör och vad som händer i detta forskningsprojekt framöver. I januari har gruppen träffat förskolechefer, specialpedagoger och förskollärare och gått igenom material och bilderböcker. Från Lisbets gruppFrån Camillas grupp