Vi träffades den 30/8 på Högbo pensionat Skommarsgården för att starta upp höstens projekt där vårt gemensamma engagemang av lekstunder med alla barn står i fokus. Vårens utbildning i Play Time/Social Time gav oss värdefulla erfarenheter av när, var och hur korta 20-minuters lekstunder kan genomföras varje dag på förskolan. Rektorer och förskollärare har tillkommit under sommaren. Några nya förskolor får utbildning under september månad.

Mara Allodi Westling inledde vår konferens och hänvisade till forskning inom området lek och leksamspel som visar barns behov av att delta i lekprocesser som driver utvecklingen framåt. Alla barn behöver leka men flera studier visar att barn med funktionsnedsättning riskerar att inte bli delaktiga i lek av olika anledningar. LUDI är ett nätverk av forskare och professionella från mer än 30 länder som har finansierats av COST. LUDI har publicerat flera böcker med syftet att utveckla kunskap om hur man kan utveckla leken för barn med olika funktionsnedsättningar. https://www.ludi-network.eu/ludi-books

En av dem heter: Users’ Needs Report on Play for Children with Disabilities: Parents’ and children’s views, och publiceras i dagarna. Den handlar om vilka behov som uttrycks av föräldrar och barn med funktionsnedsättningar när det gäller lek. Vad behöver barnen för att leka mer, enligt denna studie? Barnen behöver lekkamrater som modeller, barn som kan samspela med ett barn med funktionsnedsättning, och kompetenta vuxna som kan stödja och medla i en lekprocess – om det behövs. Dessa insikter stämmer väl överens med innehållet i programmet som vi prövar här för att främja lek och socialt samspel för alla barn.

Doktorand Maria Gladh rapporterade från sitt pågående avhandlingsprojekt där uppmaningen ”Dags att leka, dags att vara social” formulerade inriktningen på studiens första del. Studien är en interventionsstudie där lek och lekfärdigheter för alla barn står i fokus och tar stöd i olika typer av data som tillsammans ger underlag till vilka barn som behöver stöd, på vilket sätt barnen leksamspelar samt information om hur barnen utvecklar leksamspel. Det evidensbaserade programmet Play Time Social Time prövas i denna studie för att kunna göra värdefulla kulturanpassningar till den svenska förskolan.

Projektförskolornas chefer såg fram emot höstens intervention och det fanns beredskap i form av vikariestöd samt aktivt ledningsstöd i form av tydlig prioritering av lekstunder och SKOLFI-projektet under hösten.

Betydelsen av ledningsstöd bekräftade också Samuel Odom som gästade oss via nätuppkoppling på eftermiddagen. Sam poängterade vikten av kontinuerliga och upprepade lekstunder och ledningens medvetenhet om dess förutsättningar och villkor för att skapa hållbarhet. Korta arrangerade lekstunder varje dag under en 5 veckors period var att föredra. Dessa bör inte understiga 3ggr/vecka var Sams budskap.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.