Projektförskolornas involverade pedagoger står nu mitt i en 5-veckorsperiod där de dagligen under ca 20-minuter guidar och promtar barnen i att borra i det svenska språket genom högläsning med mer dialog och stöttar barnen i att på ett lekfullt sätt lära sig lekfärdigheter som att dela med sig, be andra att dela med sig, be om hjälp, att upprepa och försöka igen, att organisera lek och att reagera positivt på kamraters kontakter.

Sammantaget kunde pedagogerna rapportera positiva erfarenheter av att dagligen genomföra stunderna. Arbetslagens fokus på inplanerade dagliga läs- och lekinterventioner har pågått under hösten och möjliggjort att utvalda bilderböcker och särskilt utvalda målord samt olika lekfärdigheter kan lyftas fram, diskuteras, övas, upprepas, repeteras tillsammans med barnen på ett medvetet och tydliggörande sätt av pedagogerna.

Vi tillför ny kunskap till allt vi redan kan, framhöll vi i projektgruppen vid Skolforskningsinstitutets höstkonferens. Den nya kunskapen från de hittills genomförda interventionsveckorna vred och vände vi på tillsammans med Susan Sandall professor i specialpedagogik vid Washingtons universitet, USA under ett par tillfällen under v. 48. Susan gästade vår specialpedagogiska institution vid Stockholms universitet och utifrån temat Coaching kunde inbjudna projektdeltagare, doktorander, kolleger och intresserade inom vårt ILTI-nätverk ta del av forskning och utveckling inom området och då med inriktning till att implementera interventioner.

Susan lyfte fram vikten av att som coach utgå från att målet för coachingen skapas i överenskommelse med personen/personerna som får coaching; ett s.k. delat mål –a shared goal. Målet formuleras med en tydlig riktning mot den valda interventionen. Vad vill jag att barnen och barnet ska lära sig? Hur, när och på vilket sätt? I arbetet med att genomföra en evidensbaserad praktik i projektförskolorna står pedagogernas kunnande om Dialogic Book Reading och Play Time/Social Time i fokus för hur de tillsammans med projektgruppens specialpedagoger och forskare kan bidra till varje barns lärande och utveckling i vad programmen avser att lära ut.

I funktionen som coach riktar vi uppmärksamheten till processen och innehållet. T ex i uppstarten av en intervention kan öppna frågor om organisation och form förväntas dominera för att sedan med stöd av utvalda följdfrågor leda fram till att kunna borra i konkreta läs- och lekskeenden. I en högläsningsgrupp kan te x språkglädjen och barnens uppmärksamhet vara påtaglig samtidigt som ett barn vandrar iväg med jämna mellanrum. Pedagogen har möjlighet att med stöd av sin coach överväga riktade enklare frågor om bokens berättelse och målord till barnet och lyfta fram barnets bidrag samt hålla kvar det som fokus och samtidigt aktivt involvera kamraterna i barnets bidrag. Pedagogen guidar och promtar på så sätt till att dialog skapas mellan barnen utifrån barnets svar på en enklare fråga från boken. Målet var att göra barnet delaktig utifrån barnets villkor och förutsättningar.

Såväl tydlig feedback/återkoppling synliggörs och medvetenheten om innebörden i att promta, guida och ge instruktioner blir konkret i denna typ av coaching – samtal. Inom interventionen Play Time/Social Time poängterade Susan att vi avser att undervisa fokusbarn i lekfärdigheter och inte i leken som sådan. En coach stödjer pedagogen i att ge barnen positiv feedback i leken på ett lekfullt sätt genom att vibrera sig in i barnens lek och samtidigt kunna uppmärksamma barnen på t ex ”låt oss pröva att försöka igen….”. Lekfärdigheten – ”att försöka igen” verbaliseras av pedagogen på ett sätt som både naturligt och utmanande stimulerar barnen och barnet att prova lekfärdigheterna.

Inom forskningsprojektet samlar vi olika data före, under och efter interventionen som avser att ge oss information om både projektgruppens som pedagogers och barns progression över tid. Att lära tillsammans erfar vi alla som särskilt givande och vi ser framemot att framöver analysera enkäter, tester, samtal, observationer och videoinspelningar som vi fått samtycke till.

Susan and Eva are planning already for the next year

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.