Lästräning med stöd av digitala spel

I augusti hade jag en presentation på Dyslexikongressen med temat tidiga, förebyggande insatser i förskola och skola, med särskilt fokus på språk- och läsutveckling. Jag nämnde flera evidensbaserade insatser, både sådana som används och det forskas om i Sverige och andra som inte har introducerats ännu i större skala, men som skulle kunna vara intressanta att utveckla i vår kontext. En av dessa är Graphogame, ett digitalt spel som började utvecklas i Finland redan för många år sedan och används i flera länder över världen, men inte har etablerats hos oss. Jag fick kontakt med Nea Kronberg, doktorand vid Jyväskylä universitet och projektforskare vid Niilo Mäki Institutet, och jag frågade Nea om hon ville berätta mer om detta spel och hur det skulle kunna vara möjligt att få en version som kan användas i förskolor och skolor i Sverige. Nedan kommer Neas text:

”Spel-Ett/Ekapeli/GraphoLearn är en finsk uppfinning, ett digitalt spel för träning av grundläggande läsförmåga, vilket kommit att sprida sig runt om i världen genom forskning, från Grönland till Indonesien. Spelet fungerar som en app på t.ex. telefon eller lärplatta och möjliggör individuell träning i t.ex. bokstav-ljud-kopplingar och ordläsning. Det är utvecklat på basis av en idé av professor emeritus Heikki Lyytinen och går på finska under namnet Ekapeli. I Finland ansvarar Niilo Mäki Institutet för forskning, utveckling och användarstöd för spelet.

Då och då ställs frågan om hur det ligger till med spelversioner på svenska. Eftersom Finland har två nationalspråk med en svenskspråkig – finlandssvensk – minoritet, har vi i viss mån haft möjlighet att utveckla en svenskspråkig motsvarighet, Spel-Ett. Spel-Ett kan hittas på t.ex. Google Play butiken och App Store som en gratis app, även i Sverige. Många användare i Sverige har därför laddat ner spelet och en del har funderat varför uttalet är avvikande. Det här beror på att Spel-Ett är utvecklat av och för finlandssvenskar.

På finska finns många versioner av Ekapeli. Det här glappet har vi i Svenskfinland velat komma ikapp och det är nu mycket på gång inom Spel-Ett. Inom projektet Inlärning och stöd har vi haft möjligheten att utveckla spelet vidare. Under våren 2021 utprövades en version av spelet med målsättningen att träna flytet i avkodningen, Spel-Ett Läsflyt. Det bygger på träning av vanliga morfem i koppling till högfrekventa ord i svenskan. Det är i första hand ämnat för elever som behöver extra träning och som ett komplement till annan undervisning. Spel-Ett Läsflyt prövade vi i en intervention med närapå 300 finlandssvenska elever i åk 2 och 3 och deras speciallärare. Vi hoppas kunna ge ut spelversionen för allmänt bruk våren 2022, förutsatt att finansiering för underhåll och användarstöd kan arrangeras.

Inför framtiden hoppas vi kunna utveckla vidare spelversioner. I planerna finns ett spel som kunde användas i förskoleklass. Avsikten med träning för den här åldersgruppen är förebyggande, tidiga insatser. På basis av kartläggningar kan specialpedagoger och förskoleklassens pedagoger upptäcka barn i behov av stöd. Spel-Ett-versionen för förskoleklass kunde därefter användas som en komponent i en insats med syfte att stöda barnets språkliga utveckling.

Vi ser många fördelar med användningen av Spel-Ett. Det centrala är ändå att spelet används som ett komplement till annan undervisning. Likaså är det centralt att spelet och dess utvecklingsarbete vilar på vetenskaplig grund. Eftersom spelet kan användas också hemma, kan det även fungera som ett verktyg för att utjämna skillnader i det stöd eleverna kan erbjudas hemma.

Den största orsaken till spelets popularitet är nog ändå att det tilltalar eleverna och därmed möjliggör mycket repetition och övning, vilket i andra former kunde kännas enformigt. I spelet finns inbyggda moment för att motivera elever att spela vidare och en s.k. adaptation som anpassar uppgifterna på så vis att spelaren hela tiden upplever att hen till största delen lyckas i uppgifterna hen möter.

Slutligen vill jag svara på frågan många funderat över: Varför finns det inte någon svensk version av spelet med uttal som passar Sverige? Det finns versioner som utvecklats för forskning i Sverige (vid t.ex. Linköpings universitet), men dessa versioner finns tillsvidare inte för allmänt bruk. Utanför Finlands gränser är det i övrigt företaget GraphoGame som ansvarar för distributionen av spelet.”

Vill du veta mer om Spel-Ett och dess versioner kan du besöka www.grapholearn.info och www.lukimat.fi/spelett

PeM Nea Kronberg (nea.kronberg@nmi.fi)  är specialpedagog och projektforskare i Inlärning och stöd-projektet vid Niilo Mäki Institutet och doktorand vid Jyväskylä universitet.

Bild från SPEL-ETT

Rubrikbild: Kirill Ryhzov / Mostphotos

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.