Vår artikel om TIS-S är nu publicerad!

Vi som har följt barns sociala lek i förskolan vet att det kräver särskild uppmärksamhet att observera samspelet som sker mellan barnen. Vi vet också att det intensiva och gemensamma lekflödet plötsligt kan hamna i "osynk". Vad är det som händer då? Här kan ett instrument för strukturerade lekobservationer som Teacher Impression Scale (TIS) komma … Fortsätt läsa Vår artikel om TIS-S är nu publicerad!

Ökad delaktighet för barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Nätverket Inkluderande Lärandemiljöer och Tidiga Insatser (ILTI) vid SU och Specialpedagogiska institutionen startade för några år sedan upp workshops där programmen Inclusive Classroom Profile (ICP) och Dialogic Book Reading presenterades. I våra förskolor har vi gjort värdefulla erfarenheter av ICP och mitt självständiga arbete inom det specialpedagogiska programmet syftade till att undersöka ICP och dess funktion … Fortsätt läsa Ökad delaktighet för barn i behov av särskilt stöd i förskolan