Barns delaktighet i lek

På specialpedagogikens dag presenterade Eva Siljehag, Samuel Odom och Maria Gladh bakgrunden, motiv och de första resultaten från utprövningen av programmet Play time/ Social time, en metod för att arrangera lekstunder som stöttar alla barns delaktighet. Föreläsningarna i Aula Magna filmades av Utbildningsradion. Deras presentation är tillgänglig här.

UR Samtiden Specialpedagogikens dag 2019 Designa lekstunder for att stötta barns delaktighet i lek

Flera video finns på Utbildningsradio, Specialpedagogikens dag 2019

En föreläsning om inkluderande anpassningar

Sam Odom från University of North Carolina at Chapel Hill är gästprofessor i specialpedagogik på Stockholms Universitet och har givit en föreläsning som handlar om anpassningar och metoder som gör det möjligt för barn och ungdomar med autism att lyckas med sin utbildning i en inkluderande skolmiljö.

Message From Visiting Professor Sam Odom

Hello, my name is Sam Odom and I am a visiting professor in the Department of Special Education at Stockholm University. I spend two months a year in Stockholm, one in the fall and another in the spring.  My other jobs are as a Senior Research Scientist at the Frank Porter Graham Child Development Institute and Emeritus Professor in the School of Education, both at the University of North Carolina at Chapel Hill.  Also, I spend much of my time in San Diego, California, where I have an appointment as an Adjunct Professor in the Department of Special Education at San Diego State University.

While at Stockholm University, I have had the opportunity to work with faculty and students on several projects. You may have read on this blog about one of the projects that focuses on using the Play Time/Social Time curriculum in preschools here in Stockholm. Eva Siljehag, Mara Allodi, and Maria Gladh are the researchers working on this project.  Using the Play Time/Social Time curriculum and play activities, teacher introduce ways that children in preschools and their peers with disabilities can play together.  This curriculum was originally developed and tested by our research team when I was at Vanderbilt University and our collaborating team at the University of Minnesota. To give teachers a tool for assessing children’s social interaction, we developed a short rating scale called the Teacher Impression Scale (TIS).  Eva and Mara have translated it into Swedish and teachers report that it is an extremely useful assessment. The Play Time/Social Time curriculum was translated to Swedish with a grant from the Groschinsky stiftelse minnesfond.

In the United States, my other research, writing, and work with teachers focuses on practices that support the success of children and youth with autism spectrum disorders. This began with the National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders and continued most recently with the Center on Secondary Education for Students with Autism.  Both of these websites have great resources for teachers.  One of the features is a set of online modules, called Autism Focused Intervention Resources and Materials (AFIRM) that provides information and resources to teachers about how they can use evidence-based practices in their classrooms. These modules are free.

In Stockholm I am also working with Lise Roll-Petterssen and Hampus Bejnö, who are running a research study on including preschool-aged children with autism in preschool settings. As part of that project, Hampus has translated and adapted for the Swedish culture an assessment called the Autism Program Environment Rating Scale (APERS).  Their work was recently published in an article in the Journal of Autism and Developmental Disorders.  He and Lise are using information from the APERS to work with teachers to provide a supportive inclusive preschool program for children with autism. 

In this next few weeks, I will describe more about the work we are doing in the United States and its potential applications in Sweden.


Dagens skörd

Idag har Eva och jag jobbat med ett nytt kodschema att använda för att observera socialt samspel i lekstunder. Vi har nu 18 koder som verkar funka bra och som kan användas på 5 minuters pass av olika leksituationer. Snart kommer några uppsatsstudenter att prova kodschemat i en förskola, både som observationsschema i verkliga leksituationer och för att koda videoinspelningar. Vi har kämpat lite med det tekniska. Nu vet vi hur vi ska filma framöver.

En reflektion är att den strukturerade observationen gör att vi kan fånga subtila skeenden och kan vara därmed mer säkra på vad som händer i samspelet mellan barnen.

Barn i behov av stöd i förskola

Hur kan vi utveckla specialpedagogiska insatser som har stöd i forskning för barn i behov av stöd i förskolan? I förskolan borde finnas goda förutsättningar för att erbjuda en inkluderande och stimulerande pedagogisk miljö för alla barn. Förskolan når ju i princip alla barn i Sverige. Men vi vet från nationella utvärderingar och forskning att det finns en variation i kvalitet och resurser. Just brister i och olika syn av särskilt stöd pekas ut som ett problem av Skolinspektionen. Vi tror att kunskap om specialpedagogiska insatser i förskolan är ett område att utveckla även i lärarutbildning, i synnerhet i förskollärarprogrammet och specialpedagogprogrammet. Under ett seminarium har vi funderat på utvecklingsområden, svårigheter att övervinna och möjliga initiativ.

Seminarium på Specialpedagogiska Institutionen

Föreläsning om rekommenderade praktiker

Girls in preschool

Susan Sandall höll en föreläsning i oktober om DEC Recommended Practices. Det är rekommendationer för att kunna erbjuda specialpedagogiska insatser till barn i behov av stöd av god kvalitet i inkluderande förskolor. Rekommendationerna bygger på forskningsevidens, värderingar och erfarenheter, och har utvecklats över flera år genom återkommande samarbete och öppna diskussioner mellan professionella och experter. Här finns de senaste från 2016 med exempel.

Praktikerna berör olika områden: ledarskap, bedömning och utvärdering, miljö, familj, pedagogiska aktiviteter, socialt samspel, arbetslag och samarbete, samt övergångar.

Susan Sandall föreläser om DEC Recommended practices